SGGW.TV

Filmy z kategorii Konferencje i wykłady

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego w Muzeum SGGW

Zamieszczony 5 years, 5 months ago.

Spotkanie z profesorem Balcerowiczem


7. maja br. w Auli Kryształowej SGGW odbyło się XXXIX spotkanie Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego „Dla Rolnictwa i Wsi”, współorganizowane z Fundacją „Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu”. Prelegentem był prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, były Wicepremier i Minister Finansów RP, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), który wygłosił referat pt. „Odkrywając wolność”. Uczestnicy spotkania z profesorem Balcerowiczem mieli okazję do zakupu jego najnowszej książki pt. „Odkrywając wolność”.

Zamieszczony 5 years, 5 months ago.

Pozytowista Roku w SGGW


W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Pozytywista Roku 2012. Organizatorem konkursu jest Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”. Partnerami projektu i współorganizatorami uroczystości byli: Fundacja Braci Golec oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański jest także członkiem Kapituły Konkursu „Pozytywista Roku”.

Zamieszczony 5 years, 6 months ago.

Prezes NBP w SGGW


26 marca br. w SGGW odbyło się XXXVIII spotkanie Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego „Dla Rolnictwa i Wsi”. Prelegentem był prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, który przedstawił referat pt. „Znaczenie waluty polskiej – wczoraj, dziś, jutro”.

Zamieszczony 5 years, 7 months ago.

Wystawa kur ozdobnych

Zamieszczony 5 years, 9 months ago.

Imponujący dorobek Kół Naukowych SGGW

151 prac naukowych i 44 postery zgłosili studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych. Organizatorem pokazu było Koło Naukowe Młodych Dyplomatów przy wydziale Nauk Społecznych we współpracy z Kołem Naukowym Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy Wydziale Nauk o Zwierzętach. W uczelni działa 29 Kół Naukowych. Studenci rozwijają w nich swoje zainteresowania, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy. Wielu studentów, którzy są aktywni w Kołach Naukowych kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.

Zamieszczony 5 years, 10 months ago.

Konferencja Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

W Centrum Wodnym SGGW, 12.12.br odbyła się IV Konferencja Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, zorganizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
Przed rozpoczęciem konferencji, miało miejsce posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, podczas którego ów projekt został przyjęty i podpisany. Projekt opiewa na prawie 14 mld zł. zakłada zwiększenie rozstawu wałów, budowę polderów i suchych zbiorników, udrożnienie koryt i regulację rzek, a także oczyszczanie zbiornika włocławskiego. W przyszłym roku będzie konsultowany z mieszkańcami ośmiu województw. Realizowany ma być w latach 2015-2030 – po akceptacji Rady Ministrów.

Zamieszczony 5 years, 11 months ago.

KRASP w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gościła od 22 do 24 listopada br. rektorów uczelni wyższych z całej Polski. W Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Centrum Wodnym SGGW odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Gospodarzami posiedzenia KRASP była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Zamieszczony 5 years, 11 months ago.

Muzeum SGGW: Historia plakatem pisana

W Muzeum SGGW odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kulturalny Czwartek”. Tym razem gościliśmy Panią Marię Kurpik.

Zamieszczony 6 years ago.

Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, międzynarodowa konferencja naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”.

Zamieszczony 6 years ago.