SGGW.TV

Filmy z kategorii Nauka

Wystawa kur ozdobnych

Zamieszczony 5 years, 9 months ago.

Imponujący dorobek Kół Naukowych SGGW

151 prac naukowych i 44 postery zgłosili studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych. Organizatorem pokazu było Koło Naukowe Młodych Dyplomatów przy wydziale Nauk Społecznych we współpracy z Kołem Naukowym Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy Wydziale Nauk o Zwierzętach. W uczelni działa 29 Kół Naukowych. Studenci rozwijają w nich swoje zainteresowania, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy. Wielu studentów, którzy są aktywni w Kołach Naukowych kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.

Zamieszczony 5 years, 10 months ago.

Architektura Krajobrazu: Wystawa prac magisterskich

Zamieszczony 5 years, 11 months ago.

Konferencja Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

W Centrum Wodnym SGGW, 12.12.br odbyła się IV Konferencja Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, zorganizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
Przed rozpoczęciem konferencji, miało miejsce posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, podczas którego ów projekt został przyjęty i podpisany. Projekt opiewa na prawie 14 mld zł. zakłada zwiększenie rozstawu wałów, budowę polderów i suchych zbiorników, udrożnienie koryt i regulację rzek, a także oczyszczanie zbiornika włocławskiego. W przyszłym roku będzie konsultowany z mieszkańcami ośmiu województw. Realizowany ma być w latach 2015-2030 – po akceptacji Rady Ministrów.

Zamieszczony 5 years, 11 months ago.

KRASP w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gościła od 22 do 24 listopada br. rektorów uczelni wyższych z całej Polski. W Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Centrum Wodnym SGGW odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Gospodarzami posiedzenia KRASP była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Zamieszczony 5 years, 11 months ago.

Centrum Wodne SGGW w TVR

„SGGW – tradycja i nowoczesność” to odcinkowa opowieść w Telewizji Rolniczej TVR o największej wyższej uczelni rolniczej w Polsce. Ale czy tylko rolniczej? Czego uczą się studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w XXI wieku? Tym razem odcinek o Centrum Wodnym SGGW.

Zamieszczony 5 years, 12 months ago.

Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, międzynarodowa konferencja naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”.

Zamieszczony 6 years ago.

Dzień Dyni

Zamieszczony 6 years, 1 month ago.

Konferencja ECLAS „Moc krajobrazu”

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja Europejskiej Rady Szkół Architektury Krajobrazu ECLAS, którą zorganizowała Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Sztuki Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska oraz Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW. W mieniu JM REktora SGGW gości przywitał prof. dr hab. Marek S. Szyndel, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

Zamieszczony 6 years, 1 month ago.

Czy nauka może być piękna?

Nauka i Sztuka, Badania w Amerykańskim Uniwersytecie w systemie Grantu Ziemskiego. Wystawę zorganizowaną pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego oraz Prezydenta University of Minnesota i Ambasady USA otworzyli prof. dr hab. Marek Szyndel, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Michał Zasada, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Leśnego oraz autor ekspozycji David L. Hansen. Ekspozycję prac fotograficznych można oglądać w Muzeum SGGW do 22 września br.

Zamieszczony 6 years, 2 months ago.