SGGW.TV

Nowy kierunek „Żywienie człowieka i ocena żywności”

Kierunek Żywienie człowieka i ocena żywności utworzony na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w miejsce obecnie prowadzonego jeszcze kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka. Na stacjonarnych studiach I stopnia kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności będzie mogło studiować 150 osób, na studiach niestacjonarnych 120, a na wieczorowych 45.

Zamieszczony w Informacje i Nauka i Studenckie życie 6 years, 6 months ago at 9:05.