SGGW.TV

Spotkanie z profesorem Balcerowiczem


7. maja br. w Auli Kryształowej SGGW odbyło się XXXIX spotkanie Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego „Dla Rolnictwa i Wsi”, współorganizowane z Fundacją „Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu”. Prelegentem był prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, były Wicepremier i Minister Finansów RP, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), który wygłosił referat pt. „Odkrywając wolność”. Uczestnicy spotkania z profesorem Balcerowiczem mieli okazję do zakupu jego najnowszej książki pt. „Odkrywając wolność”.

Zamieszczony w Konferencje i wykłady 5 years, 5 months ago at 18:18.