SGGW.TV

Architektura Krajobrazu: Wystawa prac magisterskich

Zamieszczony 6 years ago at 10:36.

Forum Architektury Krajobrazu

2-4.09.2010 odbyła się w SGGW ogólnopolska konferencja naukowa XIII Forum Architektury Krajobrazu.

Forum Architektury Krajobrazu jest cykliczną konferencją organizowaną od 1998 r.
XIII Forum zorganizowane przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przebiegać będzie pod hasłem: Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot – Metoda – Język.
Celem XIII Forum jest przegląd i ocena dorobku polskiej architektury krajobrazu. Punktem odniesienia dla tej oceny będą idee zawarte w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Zamieszczony 8 years, 3 months ago at 13:16.