SGGW.TV

Bioinżynieria zwierząt – nowy kierunek studiów


Kierunek Bioinżynieria zwierząt będzie prowadzony na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Dla kandydatów zarezerwowano 60 miejsc. Absolwenci bioinżynierii zwierząt uzyskają tytuł inżyniera. Studia na tym kierunku to nowoczesny program kształcenia, obejmujący najbardziej innowacyjne dziedziny wiedzy i techniki nauczania. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią Wydziału Nauk o Zwierzętach na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce. Z ankiet prowadzonych przez SGGW wynika, że wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów łączących teoretyczne podstawy nauk technicznych i przyrodniczych z umiejętnościami warsztatowymi i opanowaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych są wysoko cenione przez pracodawców.

Zamieszczony 5 years, 7 months ago at 21:08.

Wydział Nauk o Zwierzętach


Sprawdź co oferuje Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW.

Zamieszczony 5 years, 9 months ago at 13:06.

Wydział Nauk o Zwierzętach

Zamieszczony 5 years, 9 months ago at 13:57.